Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015: TREHELSE NFR


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Plomme > 2015: TREHELSE NFR
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1802
Akronym:   
2015: TREHELSE NFR
Tittel:
Trehelse i steinfrukt
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Auka problem med ulike tresjukdomar er bakgrunnen for dette prosjektet
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Vedteke i møte i programstyret for Bionær-programmet under Forskingsrådet den 5.12.2014
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune