Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014: BRINGEBÆRKVALITET RFF


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2014: BRINGEBÆRKVALITET RFF
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1801
Akronym:   
2014: BRINGEBÆRKVALITET RFF
Tittel:
Kvalitetsproduksjon av bringebær i veksthus og tunnel
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet er sett igang i samarbeid mellom veksthusprodusentar i Rogaland, Bioforsk Særheim, produsentar av bringebær i tunnel i Sogn og Fjordane og NLR Sogn og Fjordane. Bakgrunnen er noko ujamn kvalitet på bæra frå denne produksjonen, særleg tidlegproduksjon frå veksthus.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styret i regionalt forskingsfond vedtok løyving i møte 11.12.2014
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune