Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014:PRUNDOC


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Plomme > 2014:PRUNDOC
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1799
Akronym:   
2014:PRUNDOC
Tittel:
dentification of a representative set of Prunus domestica accessions of European origin, well documented and characterized, to be included into the AEGIS system
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet er sett igang for å få lagt inn informasjon frå ulike land til AEGIS-databasen i ECPGR-systemet. Arbeidsgruppa for Prunus (WG Prunus) har dette prosjektet som sin aktivitet i 2015. 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Vedteke av ECPGR steerin committee i møte 8.-10.12.20114
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune