Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013: HORTICULTURE


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2013: HORTICULTURE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1796
Akronym:   
2013: HORTICULTURE
Tittel:
Bærproduksjon i tunnel på Island, Grønland og Færøyane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Det er tidlegare gjennomført eit prosjekt - Atlantberry - der ein undersøkte mogelegheitene for bærproduksjon i tunnel på Island, Grønland og Færøyane. Resultata var så oppløftande at deltakarane ynskjer å arbeida vidare i nettverket - denne gongen via Northern Periphery Programme
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2013
År avslutta: 2014
Internasjonal status:
aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune