Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012 BIOLOGISK KONTROLL


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple > 2012 BIOLOGISK KONTROLL
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1793
Akronym:   
2012 BIOLOGISK KONTROLL
Tittel:
Biologisk kontroll av skadedyr i norsk fruktdyrking - RFF forprosjekt
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Mindre tilgang til effektive kjemiske plantevernmiddel tvingar fram alternative løysingar, som t.d. biologiske rådgjerder. Dette er særleg viktig innan økologisk produksjon, eit område som er særleg aktuelt for Balholm AS. 
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
REgionalt forskingsfond vedtok å støtta dette forprosjektet i 2012
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune