Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014: AMYLECO - BACILLUS


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2014: AMYLECO - BACILLUS
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1790
Akronym:   
2014: AMYLECO - BACILLUS
Tittel:
Miljøvennlig grønnsak-, frukt- og bærproduksjon; bruk av mikroorganismer som plantevernmiddel og vekstfremmer
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Algesoppar er viktige skadegjerarar i grønsak-, frukt- og bærproduksjon, og det er vanskeleg å finna effektive rådgjerder, då dei er jordbuande og har ulike stadier. Det er oppdaga mikro-organismar innan slekta Bacillus, som har synt lovande effekt mot algesoppar, og gjennom eit forprosjekt i RFF ynskjer ein å undersøkja potensialet. 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune