Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > 2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1782
Akronym:   
2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat
Tittel:
Frukt- og bærklyngja i Sogn og Fjordane
Heimeside:
www.fruktfatet.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Frukt- og bærklyngja er ei vidareføring av Arena frukt og bær, som ikkje fekk forlenga utover 3 år. Satsinga og måla er dei same som i Arena frukt og bær
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane, Ungdom, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune