Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014: SORTSDATABASE


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > 2014: SORTSDATABASE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1777
Akronym:   
2014: SORTSDATABASE
Tittel:
Sortsdatabase i frukt og bær
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Njøs næringsutvikling skal, saman med m.a. Graminor, Sagaplant, Gartnerhallen og Bioforsk, utarbeida ein sortsdatabase som vert tilgjengeleg på nett i løpet av 2015. Det er løyvd sentrale BU-midlar til prosjektet, og i tillegg bidreg bedriftene med eigenkapital og arbeid. Rocketfarm i Sogndal har fått oppdraget med programmering.

I løpet av 2015 vil ein del sortar bli dokumenterte med foto og informasjon på web, og 250 sortar skal vera lagt inn i databasen i løpet av året. 
Strategi:
Strategien er å få på plass informasjon som gjev betre beslutningsgrunnlag, og meir effektiv administrasjon av kontrakter og planteproduksjon. 
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune