Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

opparbeiding av marine grunnkart


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 3.Arealbruk > opparbeiding av marine grunnkart
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1776
Akronym:   
opparbeiding av marine grunnkart
Tittel:
Kartlegging av sjø og sjøbotn i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet er ei oppfølging av pkt 2 i Fylkestingvedtak den 11.06.13 (sak nr. 0020/13):

Fylkestinget ser behov for å etablere ein strategisk plan for kysten og ber fylkesrådmannen gjennomføre ein ny prosess med kystkommunane for å kome fram med eit framlegg til korleis ein kan starte opp eit slikt planarbeid i denne planperioden. 

Fylkestinget støttar at det vert sett i gang eit fagleg samarbeid mellom kommunane og fylkeskommunane om kunnskapsutvikling for å styrke arealplanlegginga langs kysten.


I  Verdiskapingsplanen (kap.10 satsing på sjømatnæringar) heiter det m.a.: 

Arealplanlegginga må bygge på kunnskap om miljøforsvarleg utvikling av næringa. Delar av kunnskapsgrunnlaget må utviklast lokalt, vi treng kunnskap om økosystema våre, særleg fjordane og dei nære kystområda. Utvikling av sjømatnæringa krev berekraftig ressursforvaltning. 

Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Prosjektleiar:

Elisabeth Aune, NKAProsjektansvar:

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune