Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013hp Quality assurance outdoor


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2013hp Quality assurance outdoor
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1727
Akronym:   
2013hp Quality assurance outdoor
Tittel:
A science-based quality assurance system for outdoor adventure tourism in Norway
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
The main R&D goal

To develop and apply science-based knowledge in the innovation processes of constructing and testing a certification system for outdoor adventure tourism.

Sub-goals:
  1. To identify gaps between customer expectations and customer experience in Norwegian outdoor adventure tourism
  2. To map quality gaps as identified by the pilot partners and which they find are not covered by existing certification systems in Norway.
  3. To gather information about certification systems that are in use in the partner businesses
  4. Based on findings in in SG1, SG2, SG3, contribute to the development of quality criteria for subsectors and testing of regional pilots.
  5. To map existing policy frameworks and learning tools and provide advice for changes.
  6. To study the innovation processes in the project as a whole in order to strengthen our understanding about success-criteria and barriers for a certification system about bringing innovation.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2013 reiseliv prosjekt 234965 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt 234965

Prosjektleiing

Prosjektansvarleg
Nofima
Magnar Pedersen

Prosjektleiar
Trude Borch
Nofima

Deltaking frå Sogn og Fjordane
Vestlandsforsking
Frida Ekström
fek@vestforsk.no


Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune