Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013fp Havforsuring og sjømatnæringen


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf VESTLANDET 2025 > 2013fp Havforsuring og sjømatnæringen
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1726
Akronym:   
2013fp Havforsuring og sjømatnæringen
Tittel:
236450 Havforsuring og sjømatnæringen på Vestlandet: Kunnskapsstatus og handlingsrom
Heimeside:
www.vestforsk.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Hovedmål:
Avklare innholdet i et hovedprosjekt som skal drøfte mulige
veivalg for en framtidig klimarobust og bærekraftig sjømatnæring på Vestlandet.

Delmål:
  1. Oppsummere kunnskapsstatus som gjelder mekanismene bak og omfanget av havforsuring som følge av økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren
  2. Oppsummere kunnskapsstatus som gjelder effekter av havforsuring på vekstvilkår for organismer i havet.
  3. Oppsummere kunnskapsstatus som gjelder mulige konsekvenser av havforsuring for sjømatnæringen generelt og spesifikt på Vestlandet.
  4. Oppsummere kunnskapsstatus som gjelder aktuelle tiltak for å tilpasse samfunnet til mulige konsekvenser av havforsuring for sjømatnæringen generelt og spesifikt på Vestlandet.
  5. Avklare kunnskapshull som kan finansieres innenfor rammene av et mulig forsker-hovedprosjekt finansiert av RFF Vestlandet og hva som sannsynligvis må finansieres fra andre kilder (for eksempel KLIMAFORSK).
  6. Utforme en søknad om et hovedprosjekt til RFF Vestlandet.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2013 vestlandet2025 236450 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 236450

Prosjektansvarleg
Vestlandsforsking
Merete Lunde

Prosjektleiar
Carlo Aall
VestlandsforskingDelprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune