Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013fp Berekraftig Vestlandslandbruk


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf VESTLANDET 2025 > 2013fp Berekraftig Vestlandslandbruk
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1725
Akronym:   
2013fp Berekraftig Vestlandslandbruk
Tittel:
Tilpassing eller transformasjon: To alternative scenario for eit klimarobust og berekraftig Vestlandslandbruk
Heimeside:
www.vestforsk.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Hovudmål:
Å avklare innhaldet i og det metodiske opplegget for eit
hovudprosjekt som skal drøfte mogelege vegval for eit framtidig klimarobust og berekraftig Vestlandslandbruk

Delmål:
  1. Avklare kva spesifikke problemstillingar som skal med i eit eventuelt hovudprosjekt under den overordna tematikken om mogelege vegval for eit framtidig klimarobust og berekraftig Vestlandslandbruk.
  2. Avklare brukargrupper og representantar for desse som ønskjer å delta i eit eventuelt hovudprosjekt.
  3. Avklare avgrensing av produksjonsgreiner som skal omfattast av eit eventuelt hovudprosjekt.
  4. Avklare deltakande forskarar i ein fagleg referansegruppe for eit eventuelt hovudprosjekt.
  5. Utforme ein søknad om eit hovudprosjekt til den komande forskarprosjektutlysinga frå RFF Vestlandet.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2013 vestlandet2025 236378 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 236378

Prosjektansvar
Vestlandsforsking
Merete Lunde

Prosjektleiar
Carlo Aall
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune