Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013fp Digitalisering mindre kommunar


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf OFFENTLEG ADMINISTRASJON > 2013fp Digitalisering mindre kommunar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1724
Akronym:   
2013fp Digitalisering mindre kommunar
Tittel:
Digitalisering i mindre kommuner
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Hovudmål:
Identifisera særlege behov hjå mindre kommunar i høve digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor

Delmål:
  1. Kartlegging av utfordringar knytta til digitalisering for mindre kommunar, men også identifisering av gode digitaliseringløysingar. Særleg vekt på helse og omsorg, og teknikk og miljø.
  2. Systematisering og analyse av kartlegginga, samanhalde med relevant litteratur, som underlag for prosjektplan for eit hovudprosjekt.
  3. Undersøkja KommITs rolle for små kommunar og gjennom å tilretteleggja metodar og utvikla arenaer for betre samhandling
  4. Utforma plan for hovudprosjekt (følgjeforskingsprosjekt for KommIT)
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2013 offentleg prosjekt 236984 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 236184

Prosjektansvar:
Eid kommune
Ørjan Raknes

Prosjektleiar:
Svein Ølnes
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune