Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013hp Ny teknologi for kveiteyngelproduksjon


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2013hp Ny teknologi for kveiteyngelproduksjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1722
Akronym:   
2013hp Ny teknologi for kveiteyngelproduksjon
Tittel:
Ny teknologi for kveiteyngelproduksjon ved Sogn Aqua
Heimeside:
http://www.sognaqua.no/

Bakgrunn og utfordringar
:

Hovedmålet

Å etablere produksjon av høykvalitets kveiteyngel ved Sogn Aqua AS ved bruk av ny forenklet fôringsteknologi som kombinerer det beste fra ekstensiv og intensiv produksjonsteknologi. Dette skal nås ved hjelp av følgende delmål:
  • Etablere utendørs oppdrettskar/renne med system for dyrking av naturlige alger og dyreplankton.
  • Utvikle beste vannbehandlingssytem basert på dagens standard for mikrobiell kontroll av vann til marin yngelproduksjon.
  • Etablere kontinuerlig dyrking av naturlige mikroalger til fôring av dyreplankton
  • Etablere utendørs dyrkings- og fôringssystem for kveitelarver som bunnslår (ca 0,7 g VV) i løpet av 40 dager, slik at produksjonstiden i startforing reduseres til ca 45 dager før de kan overføres til fôring med tørrfôr.
  • Anvende ny type levendefôr (intensivt produserte copepod-egg/copepoder) som skal gi bedre startfôringssuksess av kveite.
  • Innføre reguleringstekknikk i produksjonen slik at viktige produksjonsparametre kan overvåkes/styres
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
År avslutta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2013 blå mat prosjekt 235718 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt 235718

Prosjektansvar (PA):
SognAqua AS
Jan Brekke
Slantevika, Bjordal

Prosjektleiar (PL):
Kjell Inge Reitan
SINTEF Fiskeri og Havbruk

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune