Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2009: INDUSTRIBÆRPROSJEKTET


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2009: INDUSTRIBÆRPROSJEKTET
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1712
Akronym:   
2009: INDUSTRIBÆRPROSJEKTET
Tittel:
Sorter av jordbær og bringebær som egner seg til industri
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Jordbær og bringebær er viktige kulturer i Norge, og konservesindustrien
har lange tradisjoner i å tilby produkter av disse bærvekstene til
norske forbrukere. Det store fokuset og omleggingen til produksjon av
konsumbær som har foregått her i landet de si ste årene, har ført til at
det nå er et stort behov for nye sorter norskproduserte jordbær og
bringebær som egner seg til industri.I dette prosjektet vil det bli
selektert for og prøvedyrket nye norske og utenlandske sorter av jordbær
og bringebær. Ny k unnskap om egenskaper og innholdsstoffer i disse nye
sortene, og hvor godt de egner seg til prosessering vil bli generert.
Betydning av bærenes modningsgrad, innfrysningsteknikk og
lagringsbetingelser på kvaliteten av ferdig produkt skal undersøkes ved
an alyse av innholdsstoffer og sensoriske egenskaper. Kunnskapen som
genereres vil føre til bedre forståelse for hvilke egenskaper som er
viktige og hvilke krav som må stilles for sorter som skal nyttes til
industri. På grunnlag av ny kunnskap skal det utvik les et verktøy for
mer målrettet sortsutprøving av sorter til industriformål. Resultatene
fra dette prosjektet vil være et særdeles viktig bidrag for å kunne
opprettholde verdiskapende og konkurransedyktig konservesindustri og
bærproduksjon i Norge i fram tida.
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2009
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune