Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2008: LANGSKOT I BRINGEBÆR


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2008: LANGSKOT I BRINGEBÆR
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1710
Akronym:   
2008: LANGSKOT I BRINGEBÆR
Tittel:
Produksjon av langskot i bringebær
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Gartnerhallen hadde frå 2006 eit prosjekt leia av Bioforsk, for å utvikla produksjonsklare planter av jordbær og bringebær. Forsøk i klimakammer har vist at haustklimaet på Vestlandet er veleigna for produksjon av langskot til bringebærproduksjon. Det vert difor sett igang eit prosjekt med ein prøveproduksjon hjå to planteprodusentar med tanke på å byggja opp ein kommersiell produksjon
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
År avslutta: 2009
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune