Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010: ATLANTBERRY


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2010: ATLANTBERRY
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1708
Akronym:   
2010: ATLANTBERRY
Tittel:
Utvikling av bærproduksjon på Island, Grønland og Færøyane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet kom i gang for å undersøkja mogelegheitene for produksjon av konsumbær i plasttunnel på Island, Grønland og Færøyande med etablert teknikk frå Sogn og Fjordane. I tillegg ynskte ein å sjekka ut vindstabilitet i plast-tunnelar og korleis dei evt. kan forbetrast med tanke på framtidige klimaendringar
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune