Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012: AEROB KOMPOST


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2012: AEROB KOMPOST
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1698
Akronym:   
2012: AEROB KOMPOST
Tittel:
Aerob kompostkultur til bruk i frukt- og bærhagar
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I Sogn og Fjordane ynskje om å testa ut ein ny type kompostkultur sin effekt mot sjukdomen raud rotråte i bringebær
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Aerob kompostkultur, bringebær, akku
Feltforsøk med utprøving av kompost i bringebær, 2013

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune