Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013fp Aromaterroir


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2013fp Aromaterroir
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1697
Akronym:   
2013fp Aromaterroir
Tittel:
Potensiale for utnytting av terroir i frukt og bær - forprosjekt eple
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Hovudmål 

Utvikla eit FoU-prosjekt som utnyttar dei unike råvarene av
frukt og bær frå Vestlandet sine dokumenterte kvalitetseigenskapar knytt til definerte dyrkingsforhold.


Delmål
  1. Velja ut einsarta felt av eplesorten Aroma frå definerte naturgjevne tilhøve
  2. Dokumentera haustetid og naturgjevne tilhøve sin innverknad på råvara
  3. Dokumentera juice-kvalitet på fersk og pasteurisert juice frå ulike dyrkingsforhold og haustetid.
  4. Søknad om hovudprosjekt for å utarbeida meir presise naturlege terroireiningar, studera respons av desse hjå ulike arter og sortar, og korleis dette kan utnyttast i merkevarebyggjande kommunikasjon.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv fou
Prosjektleiar:
Dag Røen
Njøs Næringsutvikling
6863 Leikanger
dag@njos.no

Prosjektansvarleg:
Stein Harald Hjeltnes
Njøs Næringsutvikling
shh@njos.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune