Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013hp Sustainable cruises


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2013hp Sustainable cruises
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1683
Akronym:   
2013hp Sustainable cruises
Tittel:
Sustainable cruises. Understanding and Optimizing People, Planet and Profit
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
MÅL I PROSJEKTET
The main goal is to define options to optimize the cruise sector from integrated environmental, social and economic viewpoints.

Subgoals (delmål):
  1. Place/Distribution: Which visitation intensities exist along the Norwegian coast? How could distribution be, given development plans and attraction potentials?
  2. Profit/Economics: Which spending levels, and how are money flows distributed in time and space, and between local, national and international stakeholders?
  3. Sustainable tourism development (people and pollution): How can future developments stimulate local control & commitment, increase community revenue, and enhanced quality of life in small, rural societies? Which costs are associated with current pollution levels, and how would these be affected by various measures to curb pollution?
  4. Understanding future demand: How can the sector be optimized through more targeted innovations of land-based products and services and through better distribution of tourist numbers in time/space?
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styremøte Regionalt forskingsfond 17. juni 2013
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2013 reiseliv prosjekt 229802 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 229802

Prosjektansvar: 
Fjord Norge AS/NCE Tourism
Marcel Niederhauser

Prosjektleiar: 
Gössling, Stefan
Vestlandsforsking
tlf: 00466704922634
E-post: sgo@vestforsk.no

Prosjektleiar: 
Bård Husby
Vestlandforsking
Telefon: 41000200
E-Post: bhu@vestforsk.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune