Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2013hp Production of sterile farmed cod


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2013hp Production of sterile farmed cod
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1682
Akronym:   
2013hp Production of sterile farmed cod
Tittel:
Production of sterile farmed cod by vaccination against specific germ cell factors
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
MÅL I PROSJEKTET
The overall objective of the project is to immunocastrate farmed cod using antibodies against crucial primordial germ cell (PGC) proteins to disrupt gamete development and gonadal growth.

The specific objectives are:
  1. To develop a vaccine inducing sterility in cod by producing rabbit antibodies against the PGC proteins Dead end and Dazl.
  2. To verify antibody specificity and activity by Western blot analysis and functional analyses of injected cod embryos.
  3. To establish a protocol for vaccination of female cod prior to spawning by optimizing maternal transfer of antibodies to the offspring.
  4. To document sterility, but normal somatic development anD non-reproductive performance traits.
Strategi:
Rapportar om prosjektet:

18.06.13: Får 2,7 mill kr til torskeforsking. Firdaposten.no
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styremøte Regionalt forskingsfond 17. juni 2013
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2013 blå mat prosjekt 229741 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 229741

Prosjektansvar: 
Havlandet Marin Yngel as

Prosjektleiar: 
Øyvin Andersen
Nofima

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune