Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011HS: Landbruk og FoU - Hordaland og SF


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > 2011HS: Landbruk og FoU - Hordaland og SF
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1675
Akronym:   
2011HS: Landbruk og FoU - Hordaland og SF
Tittel:
Landbruk og FoU - Hordaland og Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
(STATUS: samarbeidsrådet har overteke styringa av prosjektet)

Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har ambisjonar for brukerretta forsking på Vestlandet.

Bedrifter skal bli betre i stand til å nytte forsking og utvikling i eiga verdiskaping.

I tillegg er det trong for koordinering av forskings- og utviklingsaktørar i regionen, med fokus på mogleikar som ligg i landbruks- og distriktsrelatert forsking.

Til saman skal dette bidra til utvikling av gode FoU-program for regionen.

Samhandling mellom næringsliv og forsking i grøn sektor kan utløyse fire offentlege kroner for kvar krone som blir satt inn frå landbruket og næringslivet si side (Tenkeloft Trøndersk Landbruk).

Omgrepa grøn sektor/grøn næring er knytt til landbruk og tilknytta næringar.

Strategi:
Arbeidsgruppa arbeidar for å få på plass eit forprosjekt og i neste omgang eit hovudprosjekt, for å oppnå prosjektmåla.

Den 25-26, oktober 2012 arrangerte arbeidsgruppa eit grønt dialogmøte i Bergen. Sjå aktivitet.

Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
landbruk hordaland sogn og fjordane landbruksf landbrukho

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Grønt dialogmøte 2012

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune