Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012hp Betre hjartehelse


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012hp Betre hjartehelse
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1656
Akronym:   
2012hp Betre hjartehelse
Tittel:
Hovudprosjekt: Betre hjartehelse hos oppdrettslaks ved avl og trening i sjøfasen
Heimeside:
http://www.salmobreed.no/no/

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir info om prosjektet:

Hovudmål:

Undersøke effekten av lang tids trening av presmolt i ferskvassperioden og av laks i sjøperioden på eigenskapar knytt til hjartehelse og viktige produksjonseigenskapar hos laks, og i kva grad det er nødvendig med direkte miljø og/eller avlstiltak for å kunne produsere ein meir robust laks med betre hjartehelse.


Delmål:
  1. Undersøke storleiken på den genetiske samanhengen mellom lang tids trening (2-3 månader) av presmolt i ferskvatn og hjertehelse målt på fisk etter 12-15 månader i sjøen.
  2. Undersøke storleiken på den genetiske samanhengen mellom lang tids trening (12-15 månader) av laks i sjøen og hjertehelse målt på fisk etter 12-15 månader i sjøen.
  3. Undersøke storleiken på den genetiske samanhengen mellom hjartehelse g viktige produksjonseigenskapar
  4. Undersøke storleiken på samspelet mellom arv (familie) og trening (svak g sterk straum i sjø) på hjartehelse og viktige roduksjonseigenskaper hos aks.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2012 blå mat prosjekt 224758 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou

Prosjekt 224758

Prosjektansvar (PA):
SalmoBreed AS

Prosjektleiar (PL):
Bjarne Gjerde
Seniorforskar
NOFIMA

Sogn og Fjordane deltaking gjennom eigarskap av SalmoBreed AS, ved Osland Havbruk AS

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune