Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp Motivsegmentering


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp Motivsegmentering
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1648
Akronym:   
2011fp Motivsegmentering
Tittel:
Forprosjekt: Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

HOVUDMÅL
Metodeutvikling for motivbasert segmentering - individuelle
ferieformer og kundepreferanser

Delmål:
  1. Utvikle og utprøve instrumenter for ny, motivbasert segmentering av individuelle ferieformer, gjennom flerspråklige feltundersøkelser
  2. Identifisere reisetyper og hvordan de er knyttet til ulike konsum- og aktivitetsmønstre
  3. Analysere sammenhenger mellom tematiske ferieformer og opplevd tilrettelegging i form av aktivitetsmuligheter, måltider og overnattingstilbud
  4. Teste prosedyrer for datainnsamling i felt
  5. Kommunisere resultater til reiselivsnæringen og gjennomføre dialog om utvikling av hovedprosjekt
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2011 reiseliv rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 212588

Prosjektansvar:
Universitetet i Stavanger

Prosjektleiar:
Jens Kr. Steen Jacobsen

Frå Sogn og Fjordane:
Vestlandsforsking
(partner)

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune