Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012hp Frisk salat


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2012hp Frisk salat
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1647
Akronym:   
2012hp Frisk salat
Tittel:
Hovudprosjekt: Frisk salat i Rogaland. Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

HOVUDMÅL
Legge til rette for effektiv og miljøvennlig bekjempelse av
storknolla råtesopp ved produksjon av salat på friland i Rogaland

Delmål:
  1. Identifisere og kartlegge hvilke arter av Sclerotinia som forårsaker storknolla råtesopp i Norge
  2. Utvikle varslingssystem slik at salatprodusentene får varsel om når det er fare for angrep av storknolla råtesopp
  3. Utføre forsøk for å finne biologiske og kjemiske midler som har forebyggende effekt mot angrep av storknolla råtesopp
  4. Utvikle dyrkingsstrategier som fremmer god avling utensjukdomsproblemer
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 47 87 – Kari og Karleif Lerang – Frisk salat i Rogaland. Storknolla råtesopp i salat - biologi og bekjempelse – Inntil 1 980 000 i støtte
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2012 grøn mat partnar rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224787

Prosjektansvar:
Kari og Karleif Lerang

Prosjektleiar:
Nordskog, Berit
Bioforsk

Frå Sogn og Fjordane:
GARTNERHALLEN SA
Heiberg, Nina
Leikanger

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune