Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp VESTAVEG


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp VESTAVEG
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1646
Akronym:   
2011fp VESTAVEG
Tittel:
Forprosjekt: VESTAVEG: Turistveger i vest - fra produkt til marked
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

HOVUDMÅL
Identifisere suksessfaktorer for hvordan nasjonale turistveger kan
fungere som katalysator for lokal reiselivsutvikling i regioner som berøres av turistvegene

Delmål:
  1. Kartlegge næringsinteressentenes oppfatninger og vurderinger av turistvegstrekningen og reisestrømmene (ferietypene) som bidrag til lokal reiselivsutvikling
  2. Utforske lokale samarbeidsrelasjoner knyttet til næringsutvikling med basis i en turistvegstrekning
  3. Sammenlikne og drøfte forskjeller mellom aktører ved to turistvegstrekninger
  4. Videreutvikle metodikk for studier av næringsinteressenter ved turistveger som en form for destinasjoner (tematiske reiseruter)
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2011 reiseliv partnar rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 212579

Prosjektansvar:
Universitetet i Stavanger

Prosjektleiar:
Jacobsen, Jens Kr. Steen
Universitetet i Stavanger

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune