Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp Ekstremsport


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp Ekstremsport
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1645
Akronym:   
2011fp Ekstremsport
Tittel:
Forprosjekt: Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

HOVUDMÅL
Å skape eit kunnskapsgrunnlag for å bidra til busetnad og
bedriftsutvikling i lokalsamfunn på Vestlandet gjennom å vidareutvikle ekstremsportarrangement og adventureturisme i området.

Delmål:
  1. Identifisere moglegheiter og utfordringar knytt til utvikling av arrangement, bedrifter og busetnad med utspring i ekstremsportarrangement
  2. Identifisere viktige faktorar ved oppbygging av ein destinasjon basert på hard adventure turisme
  3. Skape eit nettverk mellom ekstremsportarrangement og ekstremsportutøvarar, reiselivsselskap, FoU, kommunar og fylke
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Turistane, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2011 reiseliv møreforsking brukar rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 212574

Prosjektansvar:
Møreforsking Volda

Prosjektleiar:
Yttredal, Else Ragni
Møreforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune