Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Kvalitetsproduksjon bringebær


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2012fp Kvalitetsproduksjon bringebær
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1644
Akronym:   
2012fp Kvalitetsproduksjon bringebær
Tittel:
Forprosjekt: Kvalitetsproduksjon av bringebær i veksthus og tunnel - Kartlegging av klima- og dyrkingsfaktorar som påverkar smak og holdbarheit
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

HOVUDMÅL
Norske bringebær frå veksthus og tunnel skal vera konkurransedyktige med
importbæra med omsyn til kvalitet (smak og holdbarheit).

Delmål:
  1. Kartleggja faktorar som sikrar kvaliteten frå hausting og fram til forbrukar
  2. Kartleggja aktuelle klimafaktorar (lys, temperatur, luftfuktighet)som påverkar smak og fastleiken på bringebær.
  3. Kartleggja dyrkingsfaktorar (gjødsling, vatning, ledetal) som kan påverka smak og holdbarheit hos bringebær
  4. Kartleggja kva sortsval kan bety for å få fastare bær i veksthus
  5. Laga ein søknad om eit 3-årig hovudprosjekt, med nasjonale og internasjonale samarbeidspartar.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 66 11 – Hanasand Gård og Gartneri – Kvalitetsproduksjon av bringebær i veksthus og tunnel - Kartlegging av klima- og dyrkingsfaktorar som påverkar smak og holdbarheit – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 prosjekt 226611 Hanasand Gård og Gartneri Rogaland partner rffvprosjektsf grøn rffv fou
Prosjekt 226611

Prosjektansvar (PA):
Hanasand Gård og Gartneri,
Rogaland

Prosjektleiar (PL):
Jørgensen, Åge,
Bioforsk Vest,
Særheim

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune