Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010fp Vestlandslandbruket og klima


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2010fp Vestlandslandbruket og klima
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1643
Akronym:   
2010fp Vestlandslandbruket og klima
Tittel:
Forprosjekt: Vestlandslandbruket og den doble klimapåvirkningen - muligheter og utfordringer som følgje av endret klima og strengere klimapolitikk
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir informasjon om prosjektet:
  1. Bygdeforsking.no (les meir...)

PROSJEKTMÅL
Forprosjektets formål er å utvikle et hovudprosjekt som kan gi ny
kunnskap om hvordan landbruket i vestlandsregionen kan bli påvirket av klimaendringer og klimapolitikk, og hvilke konsekvenser slike strukturelle endringer i næringen kan få for arealbruk og bosettingsmønster i landsdelen.

Sentrale spørsmål vil være hvordan rammebetingelsene for jordbruket vil kunne endre seg, hvordan aktørene i landbruksnæring og -forvaltning i dag responderer på den doble klimapåvirkningen, og hvilke tilpassingsstrategier til klimaendringer og klimapolitikk som kan være aktuelle i framtiden.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte i den 28/9/2010 vedtak om inntil kr 200.000 i støtte til prosjektet.
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2010 klima og miljø Vestlandsforsking landbruk rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 204265

Prosjektansvar:
STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

Prosjektleiar:
Aall, Carlo
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune