Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010fp Dei nye hendene


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING > 2010fp Dei nye hendene
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1642
Akronym:   
2010fp Dei nye hendene
Tittel:
Forprosjekt: Dei nye hendene - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar
Heimeside:
http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=742&id=761

Bakgrunn og utfordringar
:

Nyhende Møreforsking: 2010.10.18: 
Møreforsking Volda er tildelt prosjektstøtte frå Regionalt Forskningsfond (RFF), Region Vestlandet, til gjennomføring av forprosjektet "Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar. Forprosjektet omhandlar arbeidsinnvandring og offentleg sektor.

Arbeidsinnvandring representerer både utfordringar og moglegheiter. Korleis offentleg sektor handterer ei stor innvandringsgruppe som arbeidsinnvandrarar, er viktig kunnskap som det er behov for i fornyinga av offentleg sektor. 

Den høge arbeidsinnvandringa til fylka på Vestlandet gjer det nærliggande å tru at arbeidsinnvandrarar kjem til å vere med å prege samfunnsutviklinga i fylka og i regionane på fleire område i mange år framover.

I 2009 toppar Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal nettoinnvandringa frå eit utval av de nye EU-landa. Desse to fylka har over dobbelt så høg arbeidsinnvandring som landsgjennomsnittet i forhold til folketalet.

Med utgangspunkt i eit utval kommunar i desse to fylka vil Møreforsking Volda granske kva erfaringar kommunane har og korleis offentleg sektor handterer arbeidsinnvandringa. 

Forprosjektet vil vere sentralt for utviklinga av problemstillingar til eit hovudprosjekt. 

Prosjektleiar er seniorforskar og Dr. Polit Finn Ove Båtevik. Prosjektmedarbeidarar er forskarane Marte Hanche-Dalseth og Else Ragni Yttredal.   


Strategi:

Status:
Oppstarta
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte i den 28/9/2010 vedtak om inntil kr 200.000 i støtte til prosjektet.
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Næringslivet, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2010 Møreforsking integrering rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 203852

Prosjektansvar:
Møreforsking AS

Prosjektleiar:
Båtevik, Finn Ove

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune