Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010hp Multicultural community


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING > 2010hp Multicultural community
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1641
Akronym:   
2010hp Multicultural community
Tittel:
Hovudprosjekt: Towards a multicultural community: Is minority integration a bumpy road or a superhighway
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Nettsider med info om prosjektet:

  1. Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane. HISF 2010 (les meir...)

PROSJEKTMÅL
The overall goal is to investigate how the public sector in Sogn og Fjordane are addressing the challenges/realities of integrating immigrant and minorities in Western Norway.

The project focuses on: information based introductory programs such as a) Electronic communication efforts and activities and b) Labour-market integration efforts.

The sub goals are to:
  1. Document public service efforts in promoting labour market and community integration
  2. Develop a better understanding of the underlying regional specific socio-cultural, economic and contextual mechanisms
  3. Increase the understanding of the regional challenges faced by the public sector
  4. Give recommendations for local and regional praxis
  5. Contribute to theoretical debates through empirically informed knowledge development and understanding
  6. Strengthen research capacity through methodological diversity and approach

*Disseminate results to target groups
Strategi:
Linkar til rapportar om prosjektet:

09.01.13: Offentlege nettsider - ikkje for innvandrarar. Forsking.no
10.10.12: Bom i innvandrarinformasjon. Forsking.no
23.05.12: Vil bidra til betre integrering. RFF Vestlandet
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 28/9/2010 vedtak om at Stiftinga Vestlandsforsking til prosjektet Towards a multicultural community: Is minority integration a bumpy road or a superhighway, skulle få inntil kr 1 000 000 i støtte.
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Næringslivet, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2010 høgskulen Sogn og Fjordane Vestlandsforsking integrering rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 204190

Prosjektansvar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Prosjektleiar:
Netteland, Grete
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune