Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010hp LERROTE


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2010hp LERROTE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1640
Akronym:   
2010hp LERROTE
Tittel:
Hovudprosjekt: Jordbær utan lêrrote til norsk konservesindustri
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir info om prosjektet:
  • Snylteveps hjelper sjuke bær. Forsking.no. 5.september 2012. (les...)
  • Forskar på jordbær. Sogn Avis. 1. oktober 2010 (les...)

HOVUDMÅL
Effektive tiltak mot lêrròte i produksjon av jordbær og ved
kvalitetskontroll hjå mottaka

Delmål:
  1. Kartlagt utbreiinga av lêrròte
  2. Ny kunnskap om resistens mot lêrròte hjå aktuelle jordbærsortar
  3. Tiltak for å hindra infeksjon av lêrròte
  4. Metodar for effektiv og rask påvising av lêrròte hjå mottaka
Strategi:
Link til rapportar om prosjektet:

05.09.12: Snylteveps hjelper sjuke bær. Forsking.no

Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 28/9/2010 vedtak om at Lærdal Grønt BA, til prosjekt Jordbær utan lêrròte til norsk konservesindustri, får inntil kr 2 550 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2010 grøn mat Lærdal Grønt rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 204012

Prosjektansvar:
LÆRDAL GRØNT BA

Prosjektleiar:
Stensvand, Arne
Bioforsk

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune