Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011hp Presisjonsgjødsling


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2011hp Presisjonsgjødsling
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1637
Akronym:   
2011hp Presisjonsgjødsling
Tittel:
Hovudprosjekt: Presisjonsgjødsling til eple og bringebær
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir om prosjektet:
  • Næringsforsyning til frukt. Eivind Vangdal. Bioforsk Ullensvang. 17. juli 2012 (les...)

HOVUDMÅL
Presisjonsgjødsling til definerte fenologiske utviklingsstadum hjå eple og bringebær for å oppnå optimal avling og kvalitet.

Delmål:
  1. Kartleggja tidspunkt (dagar og døgngrader) for sentrale utviklingsstadium (makro- og mikroskopisk) i eple og bringebær
  2. Undersøkja verknaden av gjødslingstidspunkt med makronæringsemn nitrogen og kalium
  3. Kartlegging og samanhengar mellom næringstilstand, avling og fruktkvalitet i kommersielle frukthagar på Vestlandet
  4. Forbetra eksisterande gjødslings tilrådingar og tilpassa dei til norske klimatilhøve og sortar
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 19/12/2011: Norsk Fruktrådgiving Hardanger - Samanheng mellom gjødsling, gjødslingstidspunkt og avlingsmengd og kvalitet på eple og bringebær. Inntil kr 2 069 000
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2011 grøn mat Norsk fruktrådgjeving Hardanger rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 217742

Prosjektansvar:
Norsk Fruktrådgiving Hardanger

Prosjektleiar:
Meland, Mekjell
Bioforsk

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune