Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Katte og hundemat


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012fp Katte og hundemat
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1636
Akronym:   
2012fp Katte og hundemat
Tittel:
Forprosjekt: Nye typer katte- og hundemat basert på miljøvennleg linefanga fisk
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir info om prosjektet:


PROSJEKTMÅL
Prosjektets hovedmål er utvikling av nye produkter innen kategorien kjæledyrmat (katte- og hundemat), basert på bærekraftig miljøvennlig utnyttelse av ferske restråvarer fra linefangst fiske.

Produktene som skal være sunne, ha riktig sammensetning og sikre god helse hos kjæledyrene. Linefanget fisk har en kvalitetsfordel i forhold til andre redskapsgrupper, ved at hver fisk blir bløgget fortløpende når den kommer over ripa.

God fangstbehandling gir god kvalitet på både råstoff og restråstoff. Ved korrekt bearbeiding har en mulighet for å hermetisere restråvarer av en unik kvalitet.

5 delmål:
  1. Valg av riktige restråvarer til kjæledyrfõr.
  2. Sammensetning som skal sikre god helseeffekt og sikkert kosthold hos dyrene
  3. Prosess og produktutvikling, samt metode tilpasning.
  4. Oppskalering og industralisering
  5. Oppsummering, formidling og rapportering.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RVVF styremøte 18/12/2012: 22 66 15 - Frøyane AS – Nye typer katte- og hundemat basert på ()miljøvennleg linefanga fisk - Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 prosjekt 226615 - Frøyanes AS rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt 226615

Prosjektansvar (PA):
Frøyanes AS

Prosjektleiar (PL):
Sigurdsson, Fridrik
SINTEF

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune