Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Psykologisk førstehjelp


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf SKULE > 2012fp Psykologisk førstehjelp
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1635
Akronym:   
2012fp Psykologisk førstehjelp
Tittel:
Forprosjekt psykologisk førstehjelp i skolen
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

PROSJEKTMÅL
Formålet med forprosjektet er å prøve ut en modell for opplæring av lærere i bruk av PF i skolen, og å prøve ut en modell for å måle effekten av denne opplæringen. Forprosjektet skal være en kvalitetssikring i det videre arbeidet med å søke forskningsmidler for en større studie som skal måle effekten av å gi lærere
kompetanse til å bruke PF i skolen.

Delmål:
  1. Utarbeide kursinnhold og støttemateriell til lærere.
  2. Prøve ut den praktiske gjennomførbarheten ved bruk av PF i skolen. Finne ut om og hvordan lærere anvender opplæringen de får om PF, og lærernes vurderinger av nytte av PF i skolen.
  3. Prøve ut spørreskjemaer for evaluering av skoleelevers livskvalitet, psykiske helse og funksjonsnivå, både i forholD til innhold og responsprosent.
  4. Prøve ut hvordan modellen med regionråd fungerer organisatorisk i gjennomføringen av prosjektet. På bakgrunn av erfaringene i forprosjektet skal det utarbeides prosjektbeskrivelse for en større effektstudie av PF i skolen.
Strategi:
Rapportar om prosjektet:

  1. 28.05.13: Spanande forsking om psykisk helse på skular i Sogn. Sogn Regionråd
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 66 06 – Sogn Regionråd – Forprosjekt Psykologisk Førstehjelp i skolen – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Innbyggjarane, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 prosjekt 226606 – Sogn Regionråd rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 226606

Prosjektansvar:
Sogn Regionråd

Prosjektleiar:
Samnøy, Solrun

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune