Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Nærøyfjorden besøksforvaltning


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2012fp Nærøyfjorden besøksforvaltning
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1633
Akronym:   
2012fp Nærøyfjorden besøksforvaltning
Tittel:
Forprosjekt: Nærøyfjorden Verdsarvpark – Besøksforvaltning og lokal reisemålsutvikling. Utvikling av metode og modellar for norsk reiselivsnæring.
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

HOVUDMÅL
Etablere samarbeid mellom aktørar innan reiselivsnæringa og forsking for å innhente kunnskap og forme relevante forskingsspørsmål kring besøksforvalting og reisemålsutvikling. På dette grunnlaget utarbeide eit hovudprosjekt som skildrar metodar for utvikling av besøksforvaltingsmodellar tilpassa norske forhold.

Delmål:
  1. Mobilisere sentrale aktørar for forankring av hovudprosjekt gjennom studietur
  2. Arrangere ein workshop for å kartlegge status
  3. Utarbeide mål og metode for hovudprosjekt
  4. Finne samarbeidspartnarar innan FoU som vil delta i eit hovudprosjekt.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 62 13 – Nærøyfjorden Verdsarvpark – Besøksforvaltning og lokal reisemålsutvikling. Utvikling av metode og modellar for norsk reiselivsnæring – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, Turistane, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 reiseliv prosjekt 226213 – Nærøyfjorden Verdsarvpark rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 226213

Prosjektansvar (PA):
Nærøyfjorden Verdsarvpark

Prosjektleiar (PL):
Lykkja, Hanne
Aurland Naturverkstad AS

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune