Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Biologisk kontroll fruktdyrking


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2012fp Biologisk kontroll fruktdyrking
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1631
Akronym:   
2012fp Biologisk kontroll fruktdyrking
Tittel:
Forprosjekt: Biologisk kontroll av skadedyr i norsk fruktdyrking
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir info om prosjektet:

PROSJEKTMÅL
Økt produksjon av norsk økologisk frukt gjennom biologisk kontroll av skadedyr

Delmål:
  1. Kartlegging av nebbteger i økologiske frukthager på Vestlandet
  2. Innledende forsøk med utsetting av nebbteger i norsk epledyrking på friland.
  3. Søknad om støtte til hovedprosjekt om utsetting av nyttedyr for biologisk kontroll av skadegjørere i økologisk, integrert og konvensjonell fruktdyrking.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 59 03 – Balholm AS – Biologisk kontroll av skadedyr i norsk fruktdyrking – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 grøn mat prosjekt 225903 – Balholm AS rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 225903

Prosjektansvar:
BALHOLM AS

Prosjektleiar:
Eitungjerde, Åge

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune