Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING > 2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1630
Akronym:   
2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs
Tittel:
Hovudprosjekt: Arbeidsinnvandring til Vestlandet – Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
HOVUDMÅL
Hvordan håndtere arbeidsinnvandringen til Vestlandet slik at
ressurspotensialet gruppen representerer for arbeids- og samfunnsliv
ivaretas på en best mulig måte.

Prosjektet har 3 delmål:
  1. Grunnleggende kunnskap om arbeidsinnvandringen til Vestlandet.
  2. Kunnskap om i hvilken grad kommunene klarer å tilby tjenester tilpasset arbeidsinnvandrere.
  3. Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 47 09 – Hordaland fylkeskommune – Arbeidsinnvandring til Vestlandet – Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling – Inntil 3 millionar i støtte.
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2012 integrering prosjektnr 224709 Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane er partner rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224709

Prosjektansvar:
Hordaland fylkeskommune

Prosjektleiar:
Skeie, Geir
Universitetet i Stavanger

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune