Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012hp Nettintegrasjon


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf ENERGI > 2012hp Nettintegrasjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1629
Akronym:   
2012hp Nettintegrasjon
Tittel:
Hovudprosjekt: Nettintegrasjon av vindkraft i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Hovedmål:

Å kvantifisere nytteverdien av og belyse problemstillinger knyttet til integrasjon av offshore og landbasert vind i Sogn og Fjordane, ved å etablere en helhetlig metodikk for kraftsystemanalyser spesielt egnet til dette formål.

Prosjektet skal estimere potensialet for vindkraft i fylket, samtidig vil framtidige kraftsystemutfordringer som følge av vindkraft bli identifisert, og det blir lagt frem tiltak for å løse disse.

For å oppnå hovedmålet er følgende delmål definert:
  1. Kvantifisere nytteverdien av vindkraft gjennom å sammenligne samfunnsøkonomisk overskudd med og uten vindkraft i Sogn og Fjordane for ulike scenarier for kraftsystemutviklingen
  2. Avdekke fremtidige lokale flaskehalser og endring av kjøremønster for regulerbar vannkraft for økende integrasjon av offshore og landbasert vindkraft i regionen
  3. Identifisere tekniske utfordringer og problem som vindkraften kan påføre kraftnettet, i henhold til stabilitetsforhold og gjeldende krav om el-kvalitet
Strategi:

Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 47 15 – Vindkraftforum Sogn og Fjordane – Nettintegrasjon av vindkraft i Sogn og Fjordane – Inntil 2,1 millionar i støtte.
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2012 energi 224715 Vindkraftforum Sogn og Fjordane rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224715
 
Prosjektansvar:
Vindkraftforum Sogn og Fjordane

Prosjektleiar:
Warland, Leif
Sintef Energi AS

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune