Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012hp Revenue optimization


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2012hp Revenue optimization
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1628
Akronym:   
2012hp Revenue optimization
Tittel:
Hovudprosjekt: Increasing value in Norwegian tourism - Revenue optimization based on tourism elasticities
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:


PROSJEKTMÅL
The main goal is to identify new strategies towards revenue generation in the international leisure tourism markets. The research is operationalized by focusing on two key sub goals:

Delmål:
  1. Which tourism sub-segments are specifically profitable, and for which segments would product innovation strategies be specifically meaningful?
  2. Which opportunities are there for revenue optimization and target-group specific marketing with regard to international markets?
The project will be run close dialog with participating tourism businesses, organizations, regional and national tourism networks, regional authorities and the national and international research partners. Research needs will be discussed with co-operating businesses and destination management organizations.
Strategi:
Rapportar om prosjektet:

22.08.13: NCE Tourism

Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 46 90 – NCE Tourism/Fjord Norge AS – Increasing value in Norwegian tourism - Revenue optimization based on tourism elasticities – Inntil 3 millionar i støtte.
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2012 reiseliv fou 224690 – NCE Tourism/Fjord Norge AS rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224690

Prosjektansvar:
NCE Tourism -
Fjord Norge AS

Prosjektleiar:
Gøssling, Stefan,
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune