Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Travel Notebook


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2012fp Travel Notebook
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1626
Akronym:   
2012fp Travel Notebook
Tittel:
Forprosjekt: Travel Notebook
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
PROSJEKTMÅL
To establish the prerequisites for the construction of a Travel
Notebook

Delmål:
  1. User needs and analysis, and investigation of possbible data analysis scenarios for the DMOs
  2. Survey of existing services for travel planning
  3. Propose an integration architecture and a research plan for realizing the Travel Notebook
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 24/10/2012: 224728 – Travel Notebook – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, Turistane, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 reiseliv rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224728

Prosjektansvar:
Fjord Norge AS

Prosjektleiar:
Niederhauser, Marcel
NCE Tourism

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune