Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Verdiskaping - kvar?


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2012fp Verdiskaping - kvar?
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1625
Akronym:   
2012fp Verdiskaping - kvar?
Tittel:
Forprosjekt: Friluftsliv, turisme og bosetning: Hvor skjer verdiskapningen?
Heimeside:
http://www.vestforsk.no/prosjekt/friluftsliv-turisme-og-bosetning-hvor-skjer-verdiskapningen

Bakgrunn og utfordringar
:
Naturen er den fremste attraksjonen for reiselivet på Vestlandet, men har også stor betydning for hvor attraktive områdene er for bosetting og tilflytting.

Friluftsaktiviteter som tilbys av reiselivsbedrifter er også attraktive fritidsaktiviteter for de som velger å bo og studere i regionen.

Økt verdiskapning i reiselivet er et av hovedmålene for både Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, men de fleste kommuner har også et mål om økt tilflytting som grunnlag for utvikling og vekst.

Utvikling av naturbasert turisme kan derfor bidra til både reiselivsutvikling, tilflytting og stabilisering av folketallet.

Det er ikke gjort sammenlikninger av verdiskapinga fra naturbaserte aktiviteter (så som ski, vandring og vannsport) utført av turister og innbyggere. Imidlertid er det usikkert hva de naturbaserte reiselivsproduktene betyr for verdiskapning, da tilgjengelig reiselivsstatistikk er brutt ned på segmenter som ikke omfatter disse aktivitetene.

Det er i liten grad forsøkt å tallfeste verdiskapningen av denne aktiviteten - verken lokalt eller regionalt.

Forprosjektet skal derfor utvikle en metode og skissere bruken av denne, for å beregne den direkte og indirekte verdiskapningen ved bruk av naturbaserte aktiviteter av turister, innbyggere og studenter.

PROSJEKTMÅL
Forprosjektet skal utvikle en metode og skissere bruken av denne, for å beregne den direkte og indirekte verdiskapingen ved bruk av naturbaserte aktiviteter av turister, innbyggere og studenter.

Prosjektet har følgende delmål:
  1. Utvikle en metode for å analysere den indirekte og direkte verdiskapningen fra ulike brukere av naturbaserte aktiviteter
  2. Gjennomføre en pilotstudie for å teste ut metoden
  3. Utforme en søknad til et forskningsprosjekt som anvender metoden for å dokumentere verdiskapningen fra ulike brukere av naturbaserte aktiviteter
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 24/10/2012: 224735 – Friluftsliv, turisme og bosetning: Hvor skjer verdiskapningen? – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, Turistane, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 reiseliv eigar rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224735

Prosjektansvar:
BRATT MORO AS

Prosjektleiar:
Halvor Dannevig
Telefon976 76 397
halvor.dannevig@vestforsk.no

Gössling, Stefan
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune