Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp Lokal sårbarheit klimapolitikk


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2011fp Lokal sårbarheit klimapolitikk
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1624
Akronym:   
2011fp Lokal sårbarheit klimapolitikk
Tittel:
Forprosjekt: Lokal og regional sårbarhet for klimapolitikk
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir informasjon om prosjektet:
  1. Lokal og regional sårbarhet for klimapolitikk, Vestlandsforking, 2011.08.01 (les meir...)
  2. Lokal og regional sårbarhet for klimapolitikk, Vestlandsforsking, 2013.03.20 (les meir...)

Målet for HOVUDprosjektet er:
  1. Utvikle en metode for å analysere den lokale og regionale sårbarheten for, og muligheter (ut over produksjon av ny fornybar energi) utløst en mulig dramatisk økning i ambisjonsnivået i den utslippsorienterte delen av klimapolitikken.
  2. Prøve ut metoden i noen kommuner og fylker.
  3. I dialog med lokale og regionale aktører, utvikle aktuelle strategier og tiltak for å redusere sårbarheten for en mulig dramatisk økning i ambisjonsnivået i den utslippsorienterte delen av klimapolitikken som går ut over det å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser eller binding av karbon.
  4. I dialog med lokale og regionale aktører, utvikle aktuelle strategier og tiltak for å utnytte muligheter utløst av en mulig dramatisk økning i ambisjonsnivået i den utslippsorienterte delen av klimapolitikken som går ut over det å produsere ny fornybar energi.


Målet for FORprosjektet er å avklare innholdet i og rekruttere deltakelse i et mulig hovedprosjekt
Strategi:
Rapportar om prosjektet:

21.03.13 Fann ny og eksplosiv jordskredtype. Forsking.no
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2011 eigar offentlege utviklingsoppgåver rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 212253

Prosjektansvar:
Vestlandsforsking

Prosjektleiar:
Aall, Carlo
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune