Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp Nettintegrasjon


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf ENERGI > 2011fp Nettintegrasjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1621
Akronym:   
2011fp Nettintegrasjon
Tittel:
Forprosjekt: Nettintegrasjon av offshore vindkraft utenfor Sogn og Fjordane
Heimeside:
http://www.vindkraftforum.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
MÅLET I OG MED PROSJEKTET:
Kvalifiseringsprosjektet søker å kartlegge alternativer for nettilkobling, balanseringspotensialet i regionale kraftmagasiner og hvilke detaljerte systemstudier som er nødvendig å utføre i et hovedprosjekt for å vurdere mulighetene for storskala eksport av offshore vindkraft utenfor Sogn og Fjordane.
  1. M1 Beskrive alternativer for nettilknytning av offshore vindkraft utenfor Sogn og Fjordane.
  2. M2 Kartlegge balanseringspotensialet i kraftmagasinene på land i Sogn og Fjordane.
  3. M3 Etablere en prosedyre for nødvendige nettanalyser og kraftsystemsimuleringer for å kunne vurdere potensialet for storskala eksport av offshore vindkraft utenfor Sogn og Fjordane
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvprosjektsf rffvfp2011 eigar energi og maritim sektor rffv fou
Prosjekt: 212586

Prosjektansvar:
VINDKRAFTFORUM SOGN OG FJORDANE

Prosjektleiar:
Korpås, Magnus

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune