Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp Beinhelse hos torsk


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2011fp Beinhelse hos torsk
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1620
Akronym:   
2011fp Beinhelse hos torsk
Tittel:
Forprosjekt: Beinhelse hos torsk, - er mangel av vitamin D og K årsaken til deformiteter
Heimeside:
http://www.incgruppen.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
PROSJEKTMÅL
Kartlegge vitamin D og K-status i fôrdyr og ulike utviklingsstadier hos torskelarver og -yngel.


4 delmål er definerte:
  1. Validere metoder for analyse av vitamin D, K fosfor og kalsium- nivåer i torskelarver og fôrdyr og metode for å analysere vitamin K-avhengig ensymaktivitet i torskelarver.
  2. Gjennom analyser skal vitamin D og K-innholdet dokumenteres i fôrdyr og torskeegg, larver og yngel). Dokumentasjon skal inneholde vitaminenes ulike biologiske former.
  3. Evaluere vitamin D- og K-status ved å analysere innhold av fosfor og kalsium i fôrdyr og torskeprøver og måle aktiviteten til vitamin K-avhengige ensymer i torskeprøver.
  4. Publisering
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2011 eigar blå mat berekraftig matproduksjon rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 212618

Prosjektansvar:
Havlandet Marin Yngel as

Prosjektleiar:
Moren, Mari
NIFES

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune