Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Kartlegging av vandringsmønster til sjøaure i Sognefjorden


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane > Kartlegging av vandringsmønster til sjøaure i Sognefjorden
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1589
Akronym:   
Kartlegging av vandringsmønster til sjøaure i Sognefjorden
Tittel:
Etablering av kunnskapsgrunnlag for bruk av sjøaure som indikator på en bærekraftig oppdrettsnæring i Sogn 2012-2015
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Om prosjektet:

Prosjektet er først og fremst basert på kunnskapsinnhenting om sjøauren i Sognefjorden. Prosjektet er delt opp i ulike arbeidspakker.

Arbeidspakke 1: For å danne seg eit bilete av
vandringsmønsteret til sjøauren frå Lærdals- og Aurlandselva, vil ein nytte akustiske merker på fisken og lyttebøyer i fjordsystemet, og samle inn data om dette.

Arbeidspakke 2: Berekne kor sannsynleg det er for auren å bli infisert av lakselus ved gjevne posisjonar.
 
Arbeidspakke 3: Undersøke helsestatus på både smolt og vaksen fisk frå Lærdalselva.

Arbeidspakke 4: Gjennomføre ein mellomskala habitatkartlegging der ein søker å kvantifisere inngrep i vassdraga og kva dette har å seie for leveområda til fisken.

 Fondet vil delfinansiere arbeidspakke 1 (vandringsmønsteret til jøauren) og 3 (den fysiologiske tilstanden og helsetilstand til utvandrande smolt), som er mest relevant i høve til tema for utlysinga.

Det er NIVA som er fagleg ansvarleg for prosjektet, men søkjer er Lærdal elveeigarlag v/Lasse Seltun.
Strategi:
Prosjektet starter opp hausten 2012.

For nærare informasjon: kontakt Henning Urke i NIVA.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
For meir informajon om prosjektet, ta kontakt med NIVA v/Henning Andre Urke

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune