Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Innovasjon i fiskeflåten


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin > Innovasjon i fiskeflåten
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1568
Akronym:   
Innovasjon i fiskeflåten
Tittel:
Muligheter for innovasjon i fremtidens fiskeflåte - Forprosjekt
Heimeside:
Pelagisk forening

Bakgrunn og utfordringar
:
Korleis fiskeflåten og utstyrsprodusentane kan halde vedlike og styrke vilkåra for innovasjonar retta mot fangstleddet.

Pelagisk foreneing og SINTEF Fiskeri og havbruk
Strategi:
Innleiande arbeid og innhenting av informasjon
Analyse av data og informasjon
Utarbeiding av rapport
Worskshop og presentasjon
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Fylkeskommunane på Vestlandet
Kode og nøkkelord:
Innovasjon, fiskeflåte, Pelagisk forening, Sintef

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune