Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010: LERROTE


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Jordbær > 2010: LERROTE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1450
Akronym:   
2010: LERROTE
Tittel:
Jordbær utan lerrote til norsk konservesindustri
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Lêrròte (årsaka av algesoppen/eggsporesoppen Phytophthora cactorum) er ein jordbærsjukdom der det viktigaste kjenneteiknet er at bæra får ei svært vond lukt og smak. Symptoma er ofte vanskelege å oppdaga på modne bær, og infiserte bær vert difor lett omsette i lag med friske. Dei kan også forvekslast med andre symptom etter andre ròtesoppar som til dømes gråskimmel. Sjukdomen er eit spesielt stort problem for konservesindustrien, sidan nokre få bær med lêrròte kan øydeleggja eit heilt parti med syltetøy.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Vestlandet
Kode og nøkkelord:
jordbær, strawberry, regffv2010hpsf, regffvhp2010

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune