Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

1990: PLOMMEFOREDLING


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Plomme > 1990: PLOMMEFOREDLING
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1435
Akronym:   
1990: PLOMMEFOREDLING
Tittel:
Sortsutvikling i plomme
Heimeside:
www.graminor.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Dette er ei langsiktig satsing på plommeforedling, meir som ei programsatsing, men er likevel ført opp som prosjekt. Dei ulike prosjekta vil bli førte opp som delprosjekt, under dette prosjektet.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Foredlingsprogrammet i plomme vart starta på Norges landbrukshøgskole (No: NMBU) i 1979, og vart overført til Njøs i 1990. Den fysiske overføringa av materiale skjedde i perioden 1994-1996.
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 1990
År godkjent: 1990
År oppstarta: 1990
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune