Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010: ARENA frukt og bær


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > 2010: ARENA frukt og bær
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1248
Akronym:   
2010: ARENA frukt og bær
Tittel:
Arena frukt og bær
Heimeside:
www.fruktogber.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Arena frukt og bær er eit klyngjeprosjekt som kom i gang med initiativ frå Programstyret i frukt og grønt i samarbeid med Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane. Prosjektet har som mål at frukt- og bærmiljøet i Sogn og Fjordane skal bli det mest innovative i landet.
Strategi:
Arena frukt og bær har 6 arbeidspakkar. Kvar arbeidspakke er etablert som delprosjekt.

AP1. Etablera ein arena for utvikling av konkurransefortrinn og innvoasjonsevne

AP2: Identitet og marknadsposisjon

AP3: Høgare tonnasje av rett kvalitet til ulike bruksområde

AP4: Produktutvikling av heile råvara

AP5: Vidareutvikla eksport av prioriterte produkt

AP6: Prosessleiing
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styret i Arenaprogrammet vedtok å ta opp Arena frukt og bær som prosjekt under Arenaprogrammet 16. juni 2010
Styret i Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane vedtok finansiering av prosjektet
Sektor:
Næringslivet, Turistane, Ungdom
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Arena

Delprosjekt

1. Innovasjonsarena
2. Identitet og marknadsposisjon
3. Volum og kvalitet
4. Råvareutnytting
5. Export
6. Prosessleiing

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune